Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być udział w weekendowych dniach skupienia, dla drugich Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, dla jeszcze innych kontemplacyjny weekend pustelniczy.

Weekendy pustelnicze

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, udawał się w miejsca odosobnienia. Także w każdym z nas potrzeba wyciszenia się jest ogromna. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu wyprowadzać się na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz.2,16). Na właśnie takiej pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Weekend pustelniczy jest przeżywany z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jego trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z ojcem posługującym. W zależności od ilości uczestników weekendu staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2018

 • 5-7 stycznia
 • 2–4 lutego
 • 13–15 kwietnia
 • 22–24 czerwca
 • 7–9 września
 • 14–16 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają 5-dniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu.

 

Terminy

w roku 2018

 • 30 maja – 3 czerwca
 • 22–26 sierpnia
 • 29 sierpnia – 2 września
 • 12–16 września

Weekendowe dni skupienia

Wiemy, że zderzenie naszych pragnień, oczekiwań i duchowych tęsknot z prozą życia bywa bardzo trudne. Jak odnaleźć siłę do pokonania tego, co nas przytłacza, lub nie daje możliwości rozwinięcia skrzydeł? Jak dobrze i mądrze przechodzić przez codzienne, często pozornie zwyczajne życie? Jak żyć głębią swego życiowego powołania? Jak przełamywać i przezwyciężać fałszywe obrazy Boga i siebie samego?

Weekendowe dni skupienia to okazja, by czerpiąc ze skarbca tradycji karmelitańskiej odpowiadać sobie również i na te pytania. Święci Karmelu prowadzą nas pewną drogą dzięki swojej życiowej mądrości. Ich droga do świętości może i nas motywować, umacniać, naprowadzać na właściwy kierunek. Tematy tych rekolekcji zazwyczaj mocno korespondują z okresem liturgicznym bądź zbliżającymi się uroczystościami.

 

Terminy

w roku 2018

 • 19-21 stycznia – dla seniorów 60+,
 • 26-28 stycznia – dla młodych,
 • 16-18 lutego – otwarte dla wszystkich,
 • 16-18 marca – otwarte dla wszystkich,
 • 6–8 kwietnia – otwarte dla wszystkich,
 • 18–20 maja   – otwarte dla wszystkich,
 • 18–19 sierpnia  – otwarte dla wszystkich,
 • 30 listopada – 2 grudnia  – otwarte dla wszystkich,
 • 7–9 grudnia   – otwarte dla wszystkich,

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych 3-dniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Termin tych rekolekcji, rozpoczynających się po Uroczystości Chrystusa Króla, został dobrany specjalnie tak, aby był jak najdogodniejszy dla kapłanów. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2018

 • 26–29 listopada

Program rekolekcji w 2018 r.


5-7 stycznia
Weekend pustelniczy
Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


12-14 stycznia
Kurs Estera
Warsztaty dla kobiet
Kurs Estera to szczególny czas przeznaczony wyłącznie dla kobiet, które pragną odkryć tożsamość umiłowanej córki Boga. Jest to też droga uzdrowienia wewnętrznego i okazja do pozostawienia trudnych wydarzeń z przeszłości związanych z raniącymi relacjami. Głównym celem tego czasu jest pomoc każdej kobiecie w odpowiedzi na fundamentalne pytanie: kim jestem?

Prowadzi Wspólnota Galilea, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Uwaga: zapisy przez www.galilea.pl albo tel. 790 261 390


19-21 stycznia
Na każdym etapie życia człowiek może być pomocny Bogu w zbawianiu świata
Dni skupienia dla seniorów 60+
Niezależnie od naszej sytuacji życiowej, wieku, stanu zdrowia i samopoczucia Pan Bóg nas potrzebuje. Naszą modlitwą, życiowym doświadczeniem i cichą ofiarą możemy być pomocni Bogu w zbawianiu świata. Wkraczając w jesień życia trzeba nam tak uczyć się kochać naszych bliźnich, „żeby wspominając nas, byli jak ci, którzy zimą wrócili do ciepłego domu, żeby myśląc o nas uśmiechali się do wspomnień z nami”.

Prowadzi o. Stefan Skórnóg OCD


26-28 stycznia
Szósty zmysł – o sztuce komunikacji z Bogiem
Dni skupienia dla młodych
Te dni pustyni z dala od codziennych zajęć i zmartwień to czas, podczas którego będziemy budzić w sobie „szósty zmysł” – wewnętrzne anteny, wrodzoną echolokację serca, która jest językiem kochającego Boga. To weekendowy kurs modlitwy wewnętrznej, najprostszej, najbardziej organicznej i sycącej formie spotkania „z Tym, o którym wiemy, że nas kocha” – jak pisała św. Teresa od Jezusa.

Prowadzą o. Damian Sochacki OCD i o. Jakub Przybylski OCD


2-4 lutego
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


16-18 lutego
Moje wielkopostne postanowienie – codzienna modlitwa obecności
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Od św. Teresy od Jezusa chcemy uczyć się kontemplacyjnej modlitwy trwania w oparciu o Jezusowe doświadczenie Ogrójca. Modlitewne wpatrywanie się w ostatnie dni i godziny ziemskiego życia Jezusa były dla św. Teresy od Jezusa niezmierzoną kopalnią łask. W Księdze Życia nasza Święta wyznaje wprost: „Szczególnie też bardzo lubiłam rozważać Jego modlitwy w Ogrójcu i chętnie Mu w niej towarzyszyłam.” (Ż 9,4).

Prowadzi o. Mariusz Wójtowicz OCD


9-11 marzec
Rekolekcje dla małżeństw
Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na rekolekcje dla małżeństw, w czasie których można pogłębić, odnowić albo nawet odbudować małżeńską więź. W czasie weekendu można doświadczyć dialogu, przezwyciężyć trudności we wzajemnej komunikacji, nauczyć się rozmawiać ze sobą. Spotkania te mają charakter rekolekcji zamkniętych, a przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się, bądź na nowo rozkwitła.

Prowadzi Krakowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Uwaga: zapisy mailowo – zgloszenia.krakow@spotkaniamalzenskie.pl albo tel. 731 765 410 (w godz. 18:00-22:00)


16-18 marzec
„Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz” (Mt 6,17) – o higienicznej ascezie słów kilka
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Chrześcijańska asceza dla św. Teresy od Jezusa, obok pokory i miłości bliźniego, to warunek konieczny do dobrego życia modlitwy. Życie w duchu wyrzeczenia, troska o ascezę serca to więcej niż jednorazowe odmówienie sobie kawy czy słodyczy podczas Wielkiego Postu. To trud walki o czystość serca, o miłość bezinteresowną i wolną od egoizmu. Jezus zachęca nas do podejmowania ascezy nie na pokaz, ale w maksymalnym ukryciu.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


6-8 kwiecień
Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Papież Polak doskonale zrozumiał przesłanie św. Faustyny Kowalskiej. Był jednym z największych apostołów Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II nie tylko wytrwale nauczał tej drogi w licznych kazaniach, dokumentach i przemówieniach, ale sam nią ofiarnie kroczył. Każdy z nas jest domem, w którym miłosierny Jezus pragnie przybywać. Przez każdego z nas pragnie działać i wylewać zdroje Swego nieskończonego miłosierdzia.

Prowadzi o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD


13-15 kwiecień
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


18-20 maj
Jak przebudzić się w światłach Ognistej Gołębicy? – rekolekcje ze św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Przesypianie, przegapianie i duchowa nieprzytomność często pozbawia nas łaski. Mała Arabka pomaga nam zrozumieć, jak obudzić się w Duchu i wykorzystać potęgę Bożej miłości i światła, tak potrzebnych w świecie pełnym zamętu.

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


30 maj – 3 czerwiec
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa wewnętrzna? Jak ją pielęgnować? Na co zwrócić uwagę, a czym się zbytnio nie zajmować? To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnego prowadzenia pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


15-17 czerwiec
Weekend ojcostwa
Dni skupienia dla mężczyzn z elementami aktywnymi
Bycie ojcem to wyzwanie i zadanie. Ojcostwo ma swoje źródło w Ojcu niebieskim. Jak – jako ludzie – możemy być obrazem Ojca Niebieskiego? Jak kształtować nasze dzieci? Jak nie zagubić Bożego podobieństwa, by nasze potomstwo wzrastało w relacji do Ojca w Niebie?

Prowadzi Wspólnota Mężczyzn Świętego Józefa, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Uwaga: zapisy przez www.mezczyzni.net


22-24 czerwiec
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


17-19 sierpień
„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24)
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Św. Józef uczy nas wrażliwości na działanie Boga. Dzięki swojej przejrzystości serca był w stanie odczytać każde najmniejsze skinięcie Boga, najsłabszy podmuch Jego Ducha. Józef uczy nas, jak godzić się na to, by Bóg wkraczał w nasze życie i wywracał wszystko do góry nogami. W tematykę rekolekcji doskonale wpisuje się klimat miejsca, czyli karmelitański klasztor oraz Sanktuarium z cudownym obrazem tego Wielkiego Patrona.

Prowadzi o. Grzegorz Irzyk OCD


22-26 sierpień
Pogłębienie przyjaźni. Wtajemniczenie w głębię modlitwy. Drogi kontemplacji
II, III oraz IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Po roku praktykowania, a często i po dłuższym okresie, w czasie modlitwy pojawią się trudności, a z nimi niebezpieczeństwo zrezygnowania. Co robić? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej (etap II).

Różne stany i wydarzenia mogą pojawić się, gdy człowiek pomimo trudności w modlitwie postanawia być wierny i nie rezygnować. Pan Bóg będzie prowadził w głąb poprzez różne obszary „naszej” duszy. Zażyłość z Bogiem będzie się pogłębiać. Każdą relację należy delikatnie, lecz wytrwale pielęgnować. Jak dbać o postępującą przyjaźń z Bogiem? To jedno z zagadnień tego etapu (etap III).

Nie wszystko podczas modlitwy zależy od nas. Z czasem zauważamy, że wręcz niewiele. Możemy dać swój czas, pragnienie i determinację. To wystarczy, by Bóg mógł mocno w naszym sercu zadziałać. Jak wyważyć swój wysiłek i zdanie się na Jego Łaskę? Jak zgodzić się na to, że nie musimy być działaczami na modlitwie? I co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji (etap IV).

Prowadzą o. Paweł Urbańczyk OCD (II etap), o. Rafał Prusko OCD (III etap) oraz o. Bartłomiej Kucharski OCD (IV etap)


29 sierpień – 2 wrzesień
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 22-26 sierpień

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


7-9 wrzesień
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


12-16 wrzesień
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 30 maj – 3 czerwiec

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


26-29 listopad
Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, aby byli z Nim osobiście, bezinteresownie, w darmowej kontemplacji i miłości
Rekolekcje dla kapłanów
Jezus przywołał uczniów i zaprosił ich, aby byli z Nim, darmowo, bezinteresownie, osobiście. Rekolekcje kapłańskie to święty czas, w którym pragniemy w głębokim milczeniu serca i ciała spotykać Jezusa twarzą w twarz, serce przy sercu. Te dni są czasem poszukiwania i odnajdywania życiowej odpowiedzi na pytanie: co oznacza dla kapłana bardziej być z Jezusem niż dla Niego pracować?

Prowadzi o. Serafin M. Tyszko OCD


30 listopad – 2 grudzień
„Sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój…”. Jak pogłębiać przyjaźń Bogiem w szkole św. Jana od Krzyża?
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Adwent to czas, który służy przygotowaniu naszego wnętrza na przyjście Chrystusa. Ten szczególny okres w roku liturgicznym to zachęta do porzucenia tego, co stare i otwarcia się na nowość i świeżość zaskakującego Boga. Wraz ze św. Janem od Krzyża postaramy uczyć się nowości, głębi i prostoty tej wyjątkowej relacji z naszym Panem, by On mógł w odmieniony już sposób narodzić się w naszych sercach i codziennym życiu.

Prowadzi o. Grzegorz Tyma OCD


7-9 grudzień
Zagrożenia duchowe i ich przezwyciężanie. Z doświadczenia posługi egzorcysty
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Omówione będą różne pułapki, które zastawia na nas zły duch, które zagrażają naszej wierze, nadziei i miłości. O nie toczy się walka, którą pragniemy mężnie podjąć na wzór Maryi Niepokalanie Poczętej. W czasie tych dni skupienia będzie także możliwość modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne.

Prowadzi o. Wojciech Twardzik OCD


14-16 grudzień
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

2 + 7 =

Zapisy na: